Lĩnh vực kinh doanh

Nhà cung cấp giải pháp năng lượng sach hàng đầu Việt Nam.
Giải pháp năng lượng, giải pháp khí dầu mỏ hóa lỏng, giải pháp hạ tầng.
Bếp ấm tình thân, đem lại hạnh phúc cho gia đình Việt, công ty phân phối nhiên liệu số 1 Việt Nam

Quan hệ đầu tư

Công ty Dầu Khí Miền Nam cam kết sẽ tối đa hóa giá trị doanh nghiệp cũng như sự hài lòng của các đối tác

Các đóng góp xã hội

DKMN cam kết là một công ty có trách nhiệm xã hội có thể ảnh hưởng đến nhân viên, cộng đồng địa phương và toàn xã hội một cách tích cực bằng cách tăng cường nhận thức về môi trường, từ thiện, và trách nhiệm xã hội và đưa ra cam kết cho xã hội thông qua các chương trình như ' Xây nhà tình nghĩa ' và ' Học bổng khuyến học…'

Tuyển dụng

DKMN đang tìm kiếm 'Những chuyên gia có trái tim nóng', những người tài năng người phù hợp với các giá trị của DKMN cho các thành viên DKMN, những người chia sẻ niềm tin trong việc tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và thế giới tốt hơn, và những người say mê theo đuổi công việc với niềm vui.