Công ty Cổ phần Dầu Khí Miền Nam chú trọng xây dựng văn hóa làm việc theo phương châm CẨN THẬN – CẦU TIẾN – TRÁCH NHIỆM, không ngừng nỗ lực hết mình nhằm mang đến sản phẩm hoàn hảo cho khách hàng.

CẨN THẬN

Do tính chất của lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi luôn đề cao an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, cẩn thận trong mọi hoạt động, nhằm đảm bảo tính mạng và vật chất cho quý khách hàng cũng như toàn thể nhân viên.

Nhân viên chúng tôi luôn được trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động và những biện pháp phòng ngừa sự cố nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc. Đồng thời, công ty luôn tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn thường niên cho cán bộ, nhân viên.

Đặc biệt, đối với mỗi dự án công nghiệp sau khi hoàn thành, công ty Cổ phần Dầu Khí Miền Nam luôn tổ chức buổi hướng dẫn an toàn cũng như hướng dẫn ứng phó khi gặp sự cố khí gas,… cho nhân viên của khách hàng doanh nghiệp, nhằm đảm bảo và đề phòng các trường hợp có sự cố xảy ra.

CẦU TIẾN

  

Với SJ Petrol 
- Khách hàng - Đối tác: luôn được đưa lên hàng đầu. Nâng cao chất lượng dich vụ, sản phẩm để mang đến cho khách hàng - đối tác trải nghiệm tốt nhất.
- Nhân viên trực tiếp: được trao quyền, được quyết định nhằm giúp nhân viên linh hoạt để cải thiện và nâng cao chuyên môn.
- Lãnh đạo và quản lý: hỗ trợ hết mình cho nhân viên cấp dưới. Huấn luyện, cố vấn, nâng cao tiêu chuẩn công việc và tính tự giác ở nhân viên.
- Ban giám đốc: hoạch định tầm nhìn rõ ràng về nhiệm vụ và chiến lược, kết nối và truyền động lực cho tổ chức.


Mọi hoạt động của SJ Petrol đều xoay quanh khách hàng và cán bộ nhân viên là trung tâm chính. Ban quản lý luôn cải tiến chiến lược kinh doanh nhằm phát triển lợi ích chhung, nhằm thắt chặt sợi dây liên kết cùng các nhân viên, cũng như củng cố và nhân rộng tín nhiệm từ khách hàng.
Để tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần hiện đại hóa, toàn thể cán bộ - nhân viên của công ty luôn hoạt động với ý chí cầu tiến cao, cùng với SJ Petrol tự tạo ra mục tiêu chiến thắng chính mình.

TRÁCH NHIỆM

Mỗi nhân viên có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao phó đúng thời hạn. Ban Lãnh Đạo công ty Cổ phần Dầu Khí Miền Nam cũng sẽ tạo mọi điều kiện cho nhân viên sử dụng các nguồn tài nguyên cần thiết cũng như chương trình đào tạo cần thiết để đạt hiệu suất cao nhất trong công việc của mình.

Chúng tôi luôn cam kết làm việc tỉ mỉ, kỷ luật để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời là cam kết cho sự thành công và uy tín của công ty Cổ phần Dầu Khí Miền Nam hiện tại cũng như tương lai.