“Khách hàng và nhân sự luôn là nền tảng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp”

Chúng tôi luôn không ngừng thử thách chính mình để nâng cao giá trị qua sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, tối ưu chi phí, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Đầu tư nhiều hơn nữa vào các ứng dụng công nghệ hiện đại. Cải tiến, đổi mới liên tục từ con người, sản phẩm, hệ thống quản lý, dây chuyền sản xuất,... Chúng tôi nhận thức rõ ràng và quyết liệt về tầm quan trọng của công nghệ. SJ Petrol sẽ là một công ty công nghệ, mang sản phẩm công nghệ của mình đến với các khách hàng.

Chúng tôi coi bảo vệ môi trường là tôn chỉ nam hoạt động. Cung cấp nhiêu liệu sạch vì một môi trường xanh, đảm bảo tiện lợi và an toàn, giảm thiểu tối đa những sự tác động xấu đến con người và môi trường xung quanh bằng những nỗ lực cải tiến máy móc khai thác, dự trữ nhiên liệu, trong việc luôn đầu tư nâng cấp hệ thống lưu trữ và vận chuyển …