Tổng Quan

Tổng Quan Về Doanh Nghiệp

Tổng quan

SJ đang phát triển để trở thành nhà dẫn đầu trên thị trường Việt Nam.
Thị trường LPG: SJ là một nhà cung cấp LPG chuyên nghiệp đã được thành lập vào năm 2005. Thông qua việc cung cấp ổn định LPG, SJ đã đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam, và đã đạt được một vị trí ưu việt tại thị trường nội địa bằng cách tận dụng mạng lưới phân phối trên toàn khu vực phía nam và tài nguyên của mình.


SJ đã có những nỗ lực liên tục để nâng cao khả năng cạnh tranh và đảm bảo đà tăng trưởng mới của mình. Công ty cũng đã tập trung vào việc mở rộng nhu cầu thông qua việc phát triển các nguồn nhu cầu mới trong thị trường Khí dầu mỏ và thúc đẩy phát triển công nghệ, trong khi củng cố mạng lưới phân phối trên toàn quốc của mình bằng cách chủ động đối phó với những thay đổi về chính sách pháp lý, môi trường và công việc kinh doanh LPG thân thiện với môi trường.

Kinh doanh thiết bị đầu cuối về bồn 

SJ có các công ty thành viên như Công ty TNHH Hướng Minh, Công ty CP tự động hóa Vĩnh Thắng là một nhà cung cấp dịch vụ thiết bị đầu cuối về bồn. SJ đang có kế hoạch để tăng khả năng và năng suất của các công ty thành viên khi liên tục tìm kiếm những cơ hội mới để làm cho công ty dịch vụ thiết bị đầu cuối về bồn dựa trên sự cạnh tranh hơn.

Kinh doanh quản lý và nhượng quyền 

SJ đã tích cực làm việc để đảm bảo động lực tăng trưởng mới và đa dạng hóa nền kinh doanh của mình, và quyết định đột nhập vào thị trường bán lẻ trong nước dựa trên năng lực và kiến thức đã tích lũy đối với việc kinh doanh LPG. SJ sẽ tiếp tục phát triển để trở thành một giá trị tích hợp khí hàng đầu trên toàn quốc thông qua việc mở rộng hệ thống phân phối gồm tổng đại lý, đại lý và điểm bán hàng, mở rộng địa lý kinh doanh, danh mục sản phẩm và chuỗi giá trị cũng như bảo vệ và khai thác các thương hiệu thuộc quyền sở hữu của mình.