Quá trình tuyển dụng

Tại SJ chúng tôi cần những người được trang bị với niềm đam mê và tham vọng những người tìm kiếm ý nghĩa trong công việc

 

 

Sinh viên và những người mới tốt nghiệp: “Bắt đầu từ những giấc mơ mới, xây dựng một công ty”. 

DKMN đang tìm kiếm 'Những chuyên gia có trái tim nóng ", những người tài năng người phù hợp với các giá trị của DKMN cho các thành viên DKMN, những người chia sẻ niềm tin trong việc tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và thế giới tốt hơn, và những người say mê theo đuổi công việc với niềm vui.

Lịch trình tuyển dụng

Tuyển dụng được tiến hành thường xuyên do nhu cầu toàn hệ thống đề xuất- chương trình thực tập, huấn luyện và đào tạo được cung cấp trong suốt quát trình thực tập.

- Chi tiết về lịch trình tuyển dụng và quy trình tuyển dụng sẽ được công bố trên trang web cổng thông tin nhóm tuyển dụng (www.daukhimiennam.com) và trang web của công ty chúng tôi.

Phân loại công việc

- Hỗ trợ quản lý (tài chính, kế toán, chiến lược, kế hoạch), tiếp thị (trong nước), PDH (Kỹ sư, phát triển dự án …),
- Chi tiết các hạng mục công việc sẽ có sẵn trong quá trình tuyển dụng.

Trình độ

  • Người đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp các trường đại học đào tạo 4 năm
  • Người có trình độ 12/12
  • Người đã hoàn thành các lớp bồi dưỡng và đào tạo các chứng chỉ nghề của các trường dạy nghề

Quy trình tuyển dụng

01.Ứng tuyển

02.Đánh giá bài viết

03.Thi viết

04.Thi vấn đáp

05. Khám sức  khỏe

06.Nhận việc

Đánh giá bài tiểu luận

Chúng tôi xác minh chặt chẽ các giá trị của một người nộp đơn phù hợp và đáp ứng được các khái niệm về tài năng được tìm kiếm bởi SJ bằng cách xem xét mối liên hệ giữa quá trình học tập/quá trình công việc của người nộp đơn dựa trên đơn xin việc xuất trình.

Thi viết

Chúng tôi đánh giá khả năng của các ứng viên để xác định xem họ sẽ phải phù hợp để thực hiện trách nhiệm của mình tại SJ thông qua tiến hành SKCT và tính cách thử nghiệm, trong đó bao gồm một yếu tố năng lực nhận thức, một yếu tố năng lực thực hiện và một yếu tố năng lực chuyên sâu..

Thi vấn đáp

Để xác minh tính cách đặc điểm, khả năng và … của 1 ứng viên, SJ sử dụng các phương pháp phỏng vấn khác nhau như một cuộc phỏng vấn dựa trên khái niệm về tài năng, một kịch bản về trường hợp kinh doanh, năng lực / đánh giá chất lượng và …

 

 

Các chuyên gia đã có kinh nghiệm: “Một khởi đầu mới và một bước tiến lớn về phía trước “.

SJ đang tìm kiếm 'Những chuyên gia có trái tim nóng ", những người tài năng người phù hợp với các giá trị của SJ như là các thành viên SJ, những người chia sẻ niềm tin trong việc tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và thế giới tốt hơn, và nhiệt tình theo đuổi công việc tràn đầy cảm giác của niềm vui.
 

Lịch trình tuyển dụng

Lịch trình tuyển dụng cho các chuyên gia đã có kinh nghiệm: quanh năm và không theo lịch trình làm việc. Bạn có thể gửi Đơn Xin Việc của bạn bất cứ lúc nào bằng cách tìm kiếm các thông báo tuyển dụng mà bạn muốn, sau khi đăng nhập vào trang web tuyển dụng (www.daukhimiennam.com) , và nếu có chỗ trống phát sinh trong các lĩnh vực có liên quan, việc tuyển dụng sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào theo quy trình tuyển dụng.

Phân loại công việc

- Hỗ trợ quản lý (tài chính, kế toán, chiến lược, kế hoạch), tiếp thị (trong nước), PDH (Kỹ sư, phát triển dự án …),
- Chi tiết các hạng mục công việc sẽ có sẵn trong quá trình tuyển dụng.

Trình độ

  • Người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan (tối thiểu 3 năm trở lên)
  • Nếu vị trí đòi hỏi bất kỳ bằng cấp cụ thể, sẽ được thông báo riêng

Quy trình tuyển dụng

01.Ứng tuyển

02.Đánh giá bài viết

03.Thi viết

04.Thi vấn đáp

05. Khám sức  khỏe

06.Nhận việc

Đánh giá bài tiểu luận

Chúng tôi xác minh chặt chẽ các giá trị của một người nộp đơn phù hợp và đáp ứng được các khái niệm về tài năng được tìm kiếm bởi SJ bằng cách xem xét mối liên hệ giữa quá trình học tập/quá trình công việc của người nộp đơn dựa trên đơn xin việc xuất trình.

Thi viết

Chúng tôi đánh giá khả năng của các ứng viên để xác định xem họ sẽ phải phù hợp để thực hiện trách nhiệm của mình tại SJ thông qua tiến hành SKCT và tính cách thử nghiệm, trong đó bao gồm một yếu tố năng lực nhận thức, một yếu tố năng lực thực hiện và một yếu tố năng lực chuyên sâu..

Thi vấn đáp

Để xác minh tính cách đặc điểm, khả năng và … của 1 ứng viên, SJ sử dụng các phương pháp phỏng vấn khác nhau như một cuộc phỏng vấn dựa trên khái niệm về tài năng, một kịch bản về trường hợp kinh doanh, năng lực / đánh giá chất lượng và …