Nhận dạng thương hiệu

Hỗ trợ hệ thống để sử dụng đúng logo của SJ Gas

Logos

Logo

công ty Dầu Khí Miền Nam được phác họa dựa trên ý tưởng hình tượng ngọn lửa và  hình dáng địa lý tự nhiên của  miền Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung

 

Logo và phần chữ đi kèm phải luôn giữ tỉ lệ chuẫn (hình đính kèm) và không được tách rời

Kích Cỡ

 

Tỉ lệ các phần tử logo và chữ luôn theo tỉ lệ  định sẳn (xem chi tiết hình bên).

Kích thước nhỏ nhất áp dụng cho logo là 10 mm (chưa bao gồm phần chữ)

 

Màu nền : Sử dụng màu nền hợp lý tên cơ sở duy trì khả năng nhận diện rõ ràng logo và chữ đi kèm, một số màu nền đề nghị như bên.

 

 

Màu Sắc

 

Màu sắc : Logo bao gồm 3 màu chủ đạo Pantone 1795C, Pantone 172C và Pantone 1375C, màu xám (80% đen) áp dụng cho phần chữ đi kèm là một phần không thể tách rời cho tổng thể logo chuẩn. (xem chi tiết hình bên)