Kinh doanh kho chứa

Các trạm tồn trữ hiệu quả cao

 

Khả năng lưu trữ LPG. SJ đang điều hành các thiết bị đầu cuối chứa LPG với tổng công suất 3000 tấn tại tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long để đảm bảo việc cung cấp LPG cho thị trường trong nước. Chúng được quản lý và điều hành bởi một đội ngũ các chuyên gia về LPG người có kinh nghiệm và kiến thức phong phú. Thiết bị đầu cuối, như một nhà kho lớn, có khả năng nắm giữ tổng cộng 5000 tấn LPG bao gồm 02 tồng kho, 07 trạm chiết nạp và 200.000 vỏ chai LPG các loại.