Các hoạt động chính của SJ

Thách thức của thời đại mới

Xã hội phát triển mang lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng tuy nhiên cũng đem lại rất nhiều thánh thức,chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nghiêm trọng như: an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường ô nhiễm,nguy cơ cháy nổ cao,các dịch bệnh mới…SJ xác định nguyên tắc kinh doanh là gắn kết hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội,hướng tới sự phát triển bền vững.

Định hướng phát triển của SJ

Các hoạt động cộng đồng

 • Hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo cho người lao đông và các hộ nghèo tại địa phương SJ đang hoạt động.
 • Hỗ trợ tặng quà,học bổng cho các trẻ em cơ nhỡ tại các trung tâm nhân đao,trại trẻ mồ côi
 • Hỗ trơ đồng bào bị thiên tai,bão lụt
 • Tham gia hiến máu nhân đạo.
 • Xây dựng trường mầm non cho các địa phương khó khăn

Trách nhiệm với người lao động

1. Điều kiện làm việc an toàn và dược chăm sóc sức khỏe

 • Trang bị đầy đủ công cụ bảo hộ lao động và những biện pháp để đảm bảo an toàn lạo động trong quá trình làm việc
 • Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn,hướng dẫn an toàn Thường niên cho người lao động
 • Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ và toàn diện cho người lao động

2. Phát triển đội ngũ lao động đa dạng,tôn trọng sự khác biệt và không phận biệt đối xử

Xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, khuyến khích mọi thành viên đối xử với nhau trên nguyên tắc: tôn trọng, bình đẳng

3. Giá trị lao động của nhân viên và các chính sách đi kèm

 • Luôn ghi nhân và trân trọng sự nỗ lực của từng nhân viên trong hành trình phát triển của SJ
 • Tổ chức các lớp học nâng cao kỹ năng quản lý,kỹ năng giao tiếp khách hàng
 • Tổ chức đi học hỏi kinh nghiệm,tham quan,nghỉ mát định kỳ hằng năm.
 • Chia sẻ và khen thưởng kịp thời các NV có thành tích xuất sắc